Yüklənir...

Spermoqramma

Spermoqramma analizinin nəticələrini online öyrənmək imkanı. Sadəcə nəticələri müvafiq bölümlərə daxil edin və nəticələrinizin normaya uyğun olub-olmamasını öyrənin. Eyni zamanda, normadan kənar nəticələr varsa, ehtimal olunan səbəbləri öyrənmək imkanı.

Qeyd: Cədvəl tam görünmürsə sağa doğru sürüşdürün və ya telefonunuzun "ekran fırlanması" özəlliyini aktivləşdirin

Parametrlər Norma Sizin göstəricilər Nəticə
Cinsi pəhriz(günlərlə) 3-5 gün Norma
Объем эякулята 2.0 -5.0 мл. Норма
Цвет Белый
Сероватый
Желтоватый
Норма
Вязкость В пределах 0.5 - 2.0 см. Норма
pH pH в пределах 7.2 - 7.8 Норма
Время разжижения Менее 60 минут Норма
Количесво спермиев в 1 мл. В пределах 20-120 млн. в 1 мл. Норма
Живые спермотазоиды Более 50 % Норма
Подвижность: активные с поступательным движением - группа А Более 25% Норма
Подвижность: малоактивные с поступательным движением - группа В Более 50% Норма
Повижность: сумма сперматозоидов группы А + В Более 50% Норма
Подвижность: Активные с непоступательным движением - группа С Менее 50% Норма
Подвижность: Неподвижные - группа D Менее 50% Норма
Морфология: количество сперматозоидов с нормальной морфологией Более 20% Норма
Агглютинация сперматозоидов Нет Норма
Эритроциты Не обнаружены Норма
Лейкоциты Отсутствуют
До 4-х в поле зрения
Норма
Амилоидные тельца Отсутствуют Норма
Лецитиновые зерна Обнаружены Норма